REGISTRACIJA

  |  

PRIJAVA

PRIVOLA

Izričito sam suglasan da moje niže navedene kategorije osobnih podataka Adria Media Zagreb d.o.o. (dalje u tekstu AMZ) smije prikupljati i obrađivati u svrhu primanja newslettera magazina Cosmopolitan.

Navedene podatke AMZ će obrađivati i čuvati do povlačenja privole te odjave s newslettera.

Kategorije osobnih podataka u smislu ove privole obuhvaćaju kako slijedi:

  • Korisničko ime
  • Ime i prezime
  • E-mail

Pravo povlačenja privole u skladu s odredbom članka 7. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Ova privola može se povući u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti AMZ ili njegov zastupnik (vidi kontakt podatke pod “Dodatne informacije”) u pisanom obliku na adresu: Adria Media Zagreb d.o.o. Oreškovićeva 6h/1, 10 000 Zagreb, e-mailom:  gdpr@driamedia.hr  ili usmenim putem.

Po primitku izjave o povlačenju privole, AMZ  će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako će sve obrade/prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Dodatne informacije

Voditelj obrade: Adria Media Zagreb d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10 000 Zagreb,

Zastupnik voditelja obrade: Ivana Krajinović, član Uprave

Službenik za zaštitu podataka: Kristina Ćirić; email: gdpr@adriamedia.hr

Odredbe vezane uz podatke navedene u ovoj izjavi nisu niti zakonska niti ugovorna obveza, niti su uvjet nužan za sklapanje ugovora. Stoga, ne postoji obveza pružanja tih podataka. Pravna osnova za bilo koju obradu podataka u smislu ove izjave je samo privola kojom je odobrena obrada (članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ako se privolom ne odobri obrada, ovdje opisana obrada podataka neće izvršiti.

Nadalje, temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u odnosu na obradu gore navedenih osobnih podataka imate:

•   Pravo na pristup i potvrdu od strane voditelja obrade u vezi s osobnim podacima koji se odnose na ispitanika u skladu s člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

•   Pravo na ispravak u skladu s člankom 16. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

•   Pravo brisanja (“pravo na zaborav”) u skladu s člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

•   Pravo na ograničenje obrade u skladu s člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

•   Pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

•   Pravo na prigovor u skladu s člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), ispitanik ima više prava o kojima se može informirati na linku: http://www.adriamedia.hr/politika-privatnosti/, https://azop.hr/prava-ispitanika/

Pročitao sam i razumio sadržaj ovog dokumenta te klikom na kućicu dajem izričitu suglasnost u smislu ove izjave.